Asigurarea RCA - RCA Expert - Asigurari RCA ieftin in Galati! Oferte imbatabile! Convinge-te!

Go to content

Main menu

Asigurarea RCA


Informatii privind asigurarea obligatorie RCA


RCA care este o asigurare obligatorie, care acopera pagubele produse tertilor, din vina dumneavoastra, ca urmare a unui accident rutier.
Pentru a incheia o polita de asigurare RCA trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

  • autovehiculul sa fie inmatriculat/ supus inmatricularii sau inregistrat in Romania;

  • asiguratul sa fie persoana inscrisa in documentele de identificare a autovehiculului/ persoana pe numele careia urmeaza sa se inmatriculeze autovehiculul (este valabil si in cazul autovehiculelor achizitionate in leasing);

  • prezentarea documentelor de identificare ale autovehiculului – Certificat de inmatriculare/ Carte de identitate/ document care atesta dreptul de proprietate al persoanei care urmeaza sa inmatriculeze autovehiculul.


De ce este obligatoriu?

Toți proprietarii de vehicule, persoane fizice ori juridice, trebuie obligatoriu să încheie o asigurare RCA și să plătească prima de asigurare aferentă. De asemenea, au obligația de a aplica pe parbrizul vehiculului într-un loc vizibil din exterior vigneta primită odată cu polița de asigurare.
Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească despăgubiri pentru daunele suferite, indiferent de situația materială a celui care a produs paguba.
În acest fel, asigurarea de răspundere civilă auto este în interesul terțului păgubit, dar și în interesul celui care a produs paguba. Trebuie remarcat că s-ar putea întâmpla ca, doar dintr-o mică neatenție, un conducător auto să producă celui pe care l-a accidentat pagube evaluate la o sumă
considerabilă, sumă care i-ar afecta bugetul sau chiar l-ar depăși.

Neasigurat…

Dacă sunteți proprietar de vehicul și nu încheiați asigurarea obligatorie RCA sau nu o mențineți în valabilitate în mod continuu, prin plata primelor de asigurare, săvârșiți o contravenție.
Contravenția se constată de către personalul Poliției și se sancționează cu: amendă de la 1000 RON la 2000 RON, reținerea certificatului de înmatriculare și a plăcuțelor de înmatriculare/inregistrare, până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării. (Legea nr.136/1995, cu modificările și completările ulterioare; Ordonanța de Urgență nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare)
De asemenea, în temeiul Ordonanței de urgență nr.189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.432/2006, calitatea de neasigurat RCA poate fi constatată și prin compararea de către DRPCIV - Ministerul Administraţiei şi Internelor a parcului de vehicule înmatriculate cu baza de date la nivel național privind asigurările RCA valabile (CEDAM). În această situație, veți primi o înștiințare din partea organelor competente – personalul Poliției Rutiere - prin care vi se va aduce la cunoștință calitatea de neasigurat și, dacă în termenul prevăzut de reglementările în vigoare, nu faceți dovada încheierii asigurării RCA, înmatricularea vehiculului pe care îl dețineți va fi suspendată din oficiu.
În plus, în situația în care provocați un accident și nu dețineți o asigurare RCA valabilă, persoana pe care ați prejudiciat-o este îndreptățită să solicite despăgubiri fie direct de la dvs. (pe cale amiabilă sau urmare a unei decizii judecătorești), fie indirect, începând din 2005, apelând la Fondul de protecție a victimelor străzii (care are dreptul să recupereze de la dvs. despăgubirea plătită terțului pe care l-ați păgubit).
Știți și dumneavoastră că paguba produsă poate ajunge la sume foarte mari a căror plată poate depăși bugetul unei familii. Având în vedere acest aspect cel care circulă fără a avea o asigurare de răspundere civilă auto valabilă își asumă un risc enorm.considerabilă, sumă care i-ar afecta bugetul sau chiar l-ar depăși.


Back to content | Back to main menu